pengunjung

Monday, October 1, 2012

Peranan yang perlu dimainkan oleh ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia


           

             Belakangan ini, isu keruntuhan keluarga semakin meruncing di setiap pelosok dunia. Menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kajian menunjukkan bahawa peratusan kepincangan keluarga meningkat secara drastik dari tahun berganti tahun di Malaysia. Mengapakah konflik ini terjadi sedangkan keutuhan institusi keluarga merupakan tunjang utama dalam membina keluarga bahagia? Tepuk dada, tanya selera. Persoalannya, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia?

               Peranan perdana untuk merealisasikan institusi keluarga bahagia perlu dimainkan oleh ibu bapa selaku ketua keluarga. Dalam hal ini, didikan agama dan moral yang teguh dan mantap harus dititikberatkan. Didikan agama dan moral yang sempurna dalam kalangan generasi muda juga dapat menyumbang ke arah pembentukan sebuah keluarga bahagia. Hal ini disebabkan pegangan agama serta nilai moral yang kuat yang dapat membentuk nilai sahsiah yang tinggi dalam kalangan generasi muda. Kualiti ini akan melahirkan ibu dan bapa yang bertanggungjawab serta dapat memikul tugas membangunkan rumah tangga dengan lebih sempurna. Sebagai contoh, golongan yang berpendidikan agama akan mampu mewujudkan persefahaman dan perasaan tolak ansur sesama keluarga. Kesabaran kerana iman yang tebal juga akan mengelakkan keluarga berpecah-belah atas alasan yang kadangkala tidak munasabah. Seandainya ibu bapa memberikan didikan agama yang kukuh serta menerapkan nilai-nilai akhlak dan moral dalam kalangan anak-anak, mereka akan menghormati orang tua serta saling berkerjasama sesama adik-beradik ibarat hati kuman sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Jika semangat ini dapat diwujudkan dalam jiwa setiap ahli keluarga oleh ibu bapa, maka sudah pasti sebuah keluarga yang mantap dan harmoni akan dapat dilahirkan.

            Selain ibu bapa, anak-anak juga berperanan dalam usaha untuk merealisasikan institusi keluarga yang bahagia. Dalam hal ini, anak-anak sebagai remaja iaitu orang yang lebih muda haruslah tahu menghormati orang yang lebih tua terutamanya ibu bapa. Anak-anak atau remaja juga mestilah sentiasa mendengar nasihat dan teguran orang yang lebih tua daripada mereka kerana orang yang lebih tua lebih dahulu makan garam daripada mereka. Anak-anak merupakan orang yang bertanggungjawab menjaga maruah keluarga daripada berlakunya sesuatu masalah yang boleh menconteng arang maruah keluarga. Sebagai misalan, apabila anak-anak mempunyai niat untuk melakukan perkara jahat, nasihat daripada orang yang lebih tua dapat mematahkan niat tersebut. Anak-anak atau remaja juga akan lebih menghormati orang yang lebih tua kerana telah memberi nasihat yang baik kepada mereka. Oleh itu, persefahaman dan hubungan yang baik antara anak-anak dan keluarga dapat dijaga. Sekiranya anak-anak sukar mendengar teguran dan keras kepala serta tidak mahu menghormati dan mendengar nasihat orang yang lebih tua daripada mereka, sudah pasti keluarga akan berpecah-belah. Tegasnya, anak-anak memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia.

             Seterusnya, adik-beradik yang lebih tua seperti abang dan kakak juga boleh memainkan peranan dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia. Abang atau kakak boleh menjadi suri teladan kepada adik-adik yang lebih muda. Pendapat ini disokong kerana adik-adik akan mencontohi tingkah laku abang atau kakak mereka. Hal ini berlaku demikian kerana adik-adik yang lebih muda boleh diumpamakan seperti sehijau warna daun. Dalam kata lain, mereka masih mentah dan mudah terikut-ikut dengan perangai orang yang lebih tua seperti abang atau kakak tanpa menghiraukan sama ada perbuatan tersebut betul atau salah. Abang atau kakak tidak seharusnya bersikap seperti ketam yang mengajari anak-anaknya berjalan dengan betul. Selain itu, mereka juga seharusnya menasihati adik-adik mereka dengan penuh kasih sayang apabila melihat adik-adik mereka melakukan perkara negatif. Dalam konteks ini, mereka tidak seharusnya memekakkan telinga dan membutakan mata kerana perbuatan negatif yang dilakukan oleh adik-adik mereka boleh menjatuhkan maruah keluarga. Seandainya, adik-beradik yang lebih tua tidak memainkan peranan mereka, nescaya usaha untuk merealisasikan instistusi keluarga bahagia tidak dapat dilestarikan. Nyatalah bahawa adik-beradik yang lebih tua memainkan peranan penting dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia.

               Selain peranan adik-beradik yang lebih tua, pihak yang turut memainkan peranan dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia ialah datuk dan nenek. Datuk dan nenek merupakan orang yang paling penting dan memberikan pengaruh yang teramat sangat terhadap sesebuah keluarga selain ibu bapa. Hal ini demikian kerana datuk dan neneklah yang mengasaskan sesebuah keluarga dimana mereka yang melahirkan ibu bapa seterusnya dapat membina sebuah sebuah keluarga yang lengkap. Selaku orang yang lebih tua dalam keluarga, datuk dan nenek memainkan peranan dalam menjaga hubungan keluarga supaya tidak berlaku sebarang perbalahan yang boleh memecah belahkan hubungan kekeluargaan. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, datuk dan nenek perlu sentiasa mengambil berat dan bersikap menjaga tepi kain ahli keluarga dengan sentiasa bertanya kepada anak-anak, cucu-cucu serta ahli keluarga yang lain tentang masalah yang mereka hadapi. Apabila mengetahui sesuatu masalah berlaku dalam keluarga, nenek daan datuk haruslah bekerjasama membantu membimbing mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, datuk dan nenek perlu memperihalkan cerita-cerita  orang dulu-dulu yang penuh dengan nilai murni supaya dapat memberi pengajaran kepada keluarga mereka. Selain itu, datuk dan nenek juga dapat memberi pendedahan tentang pantang larang dan adat resam yang diamalkan oleh orang tua-tua dahulu dalam usaha untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sekiranya, datuk dan nenek tidak menghiraukan keluarga mereka, sudah tentu akan berlaku pergolakan dalam keluarga. Jelaslah bahawa datuk dan nenek berperanan dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia.

             Di samping itu, peranan kaum kerabat yang lain seperti bapa saudara, ibu saudara dan sepupu juga penting dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia. Mereka tidak seharusnya bersikap seperti enau dalam belukar dengan tidak menghiraukan terhadap perkara yang
berlaku kepada ahli keluarga walaupun hanya sekadar bau-bau bacang. Ibu saudara dan bapa saudara adalah ibu bapa kedua kepada anak-anak , mereka ialah pengganti atau wali kepada anak-anak saudara mereka, dengan itu wajarlah mereka mengambil tahu perihal semasa anak-anak saudara mereka. Nasihat dan tunjuk ajar secara berterusan hendaklah diberikan tanpa jemu. Teguran atau larangan yang membina pula mesti dibuat tatkala melihat aksi-aksi “terlarang” anak-anak saudara mereka seperti merempit, melepak di pusat beli-belah, ponteng sekolah dan sebagainya. Penularan gejala sosial ini sememangnya sukar dibendung apatah lagi pada zaman canggih, Ipod, Iphone dan SMS ini. Seterusnya, jika nasihat itu ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, laporkanlah hal tersebut kepada ibu bapa anak-anak tersebut. Selain itu, watak sepupu terutamanya sepupu yang sebaya mestilah dilakonkan dengan baik. Sepupu yang sebaya sebenarnya mempunyai pengaruh yang besar kepada diri anak-anak. Mereka merupakan kawan kepada anak-anak kerana pemikiran mereka hampir-hampir sama disebabkan faktor usia. Anak-anak akan lebih mempercayai sepupunya berbanding kawannya kerana mempunyai pertalian darah. Hal ini secara tidak langsung mencungkil sedikit demi sedikit masalah dan perasaaan anak-anak. Sudah terang lagi bersuluh, tanggungjawab kaum kerabat yang jauh atau dekat amatlah penting dalam memastikan keruntuhan institusi keluarga tidak berlaku.

           Kesimpulannya, terdapat banyak peranan yang boleh dimainkan oleh pelbagai pihak. Oleh itu, semua ahli keluarga perlu berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk merealisasikan institusi keluarga bahagia. Marilah kita bersama-sama merealisasikan keluarga bahagia kerana sesebuah keluarga bahagia akan melahirkan insan cemerlang, gemilang dan terbilang demi memajukan negara kita yang tercinta.


Disediakan oleh:
Maisarah Azwin binti Mansor
Nurul Izzati Afiqah binti Zaiali
 Norsyafiqah binti Sanusi
Athirah binti Bakri 4st1 2012


Sunday, February 26, 2012

Kecelaruan tingkah laku seperti keganasan dalam kalangan pelajar kian leluasa di sekolah.

Apakah langkah-langkah yang dapat dipraktikkan oleh ibu bapa bagi mengelakkan anak-anak berkelakuan liar?

Belakangan ini, kecelaruan tingkah laku seperti keganasan dalam kalangan pelajar kian leluasa di sekolah. Banyak guru enggan memegang jawatan guru disiplin apabila memikirkan risiko yang bakal dihadapi mereka. Antara pengalaman pahit guru disiplin termasuklah dipukul oleh pelajar dan harta benda mereka dirosakkan oleh pelajar nakal. Sebelum nasi menjadi bubur, langkah-langkah pencegahan perlulah dilaksanakan agar masalah tersebut tidak menjadi tokok dan nanah dalam diri pelajar. Persoalanya, apakah langkah-langkah yang dapat dipraktikkan oleh ibu bapa bagi mengelakkan anak-anak berkelakuan liar?

Prakarsa perdana bagi mengelakkan anak-anak berkelakuan liar dan ganas ialah ibu bapa perlulah menjadi suri teladan dalam keluarga. Hal ini demikian kerana kebanyakan pelajar akan terikut-ikut dengan tingkah laku ibu bapa mereka bersesuain dengan peribahasa bagaimana gendang begitulah tarinya. Oleh itu, ibu bapa hendaklah menjadi ikon dalam keluarga mereka dengan berkelakuan lemah lembut, baik hati, penyayang dan menunjukkan contoh teladan yang baik di hadapan anak-anak. Perkara ini secara tidak langsung dapat membentuk sahsiah dan akhlak anak-anak menjadi-jadi lebih baik. Andai kata, ibu bapa tidak menjadi suri telandan dalam keluarga sebaliknya berkelakuan tidak senonoh di hadapan anak-anak, sudah tentu kelakuan liar anak-anak tidak dapat dielakkan. Sesungguhnya, peranan ibu bapa yang menjadi suri teladan dalam keluarga merupakan salah satu langkah yang efektif bagi mengelakkan anak-anak berkelakuan liar dan ganas.

Selain itu,ibu bapa juga perlu memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak dari kecil lagi bagi mengelakkan mereka berkelakuan liar .Hal ini sangat penting kerana melalui didikan agama yang sempurna,anak-anak boleh membezakan perkara yang baik dan buruk seterusnya dapat mengelakkan anak-anak berkelakuan liar dan ganas.Dalam aspek ini ,ibu bapa perlulah memberitahu anak-anak mereka kesan dan akibat sekiranya berkelakuan kurang sopan.Bukan itu sahaja,ibubapa juga perlulah menetapkan nilai-nilai murni seperti kasih sayang,baik hati dan lain-lain didalam diri anak-anak .Andai kata,ibu bapa tidak memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak dari kecil lagi sudah pasti perlakuan liar anak-anak tidak dapat dibendung kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pendek kata, didikan agama yang sempurna perlu diberikan kepada anak-anak sejak kecil lagi bagi mengelakkan mereka berkelakuan liar dan ganas apabila mencecah ke usia remaja kelak.

Seterusnya,langkah dogmatik yang dapat dipraktikkan oleh ibu bapa bagi mengelakkan anak-anak mereka berkelakuan liar dan ganas ialah mengamalkan cara hidup positif .Hal ini demikian kerana pemikiran dan sifat anak-anak dipengaruhi oleh kawasan persekitaran .Sebagai contoh ,sekiranya cara hidup seseorang remaja itu negatif seperti ibu bapa tidak prihatin,panas barang dan tidak bertanggungjawab ,berkemungkinan remaja tersebut akan berkelakuan ganas dan liar kerana terpengaruh dengan cara hidup negative ibu bapa mereka tersebut .Jadi,ibu bapa disarankan untuk mengamalkan cara hidup positif seperti prihatin dan bertanggung-jawab terhadap anak-anak .Ibu bapa juga seyogianya mewujudkan suasana yang harmoni dalam keluarga supaya pemikiran anak-anak menjadi lebih baik dan sihat .Seandainya,ibu bapa mengamalkan cara hidup positif nescaya mereka akan melahirkan anak-anak yang bersahsiah mulia bukannya anak-anak yang berkelakuan liar dan ganas. Sudah terang lagi bersuluh,peranan ibu bapa dalam mengamalkan cara hidup positif merupakan salah satu langkah yang terbaik bagi mengelakkan anak-anak mereka berkelakuan liar dan ganas.

Di samping itu, ibu bapa perlulah mengambil tindakan yang tegas dan memberi nasihat secara berterusan kepada anak-anak bagi mengelakkan anak-anak mereka berkelakuan liar dan ganas. Hal ini sangat penting kerana melalui tindakan yang tegas, anak-anak berasa takut untuk berkelakuan kurang sopan di hadapan orang tua mereka. Bukan itu sahaja, nasihat juga dapat membetulkan minda anak-anak. Sebagai contoh, apabila ibu bapa sentiasa memberi nasihat tentang keburukan dan kesan berkelakuan liar dan ganas kepada anak-anak, mereka akan berfikir dahulu sebelum bertindak sama ada perkara yang ingin dilakukan itu perkara yang hak atau batil. Hal ini secara tidak langsung dapat menghindarkan diri anak-anak berkelakuan tidak bermoral. Sekiranya, ibu bapa tidak menghiraukan anak-anaknya dan bersikap seperti enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing, sudah pasti anak-anak mereka akan berkelakuan liar dan ganas. Pendek kata, ibu bapa perlulah mengambil tindakakan tegas dan memberi nasihat secara berterusan bagi mengelakkan anak-anak berkelakuan liar dan ganas.

Seterusnya, pemantauan perlakuan anak-anak semasa di luar rumah dan di sekolah juga boleh dipraktikkan oleh ibu bapa bagi mengelakkan anak-anak mereka berkelakuan liar dan ganas. Hal ini demikian kerana anak-anak akan berwaspada dan menjaga tingkah laku mereka ketika berada laur rumah dan di sekolah kerana mereka mengetahui bahawa ibu bapa mereka sedang mengawasi dan memantau perlakuan mereka. Sebagai contoh, anak-anak berasa akurang senang untuk memoteng, melepak, melakukan vandalisme di tempat awam kerana ada mata-mata yang melihat dan melaporkan kepada ibu bapa mereka. Andai kata, ibu bapa tidak memantau perlakuan anak-anak mereka semasa di luar rumah dan di sekolah sudah tentu kelakuan liar dan ganas anak-anak tidak akan terus membarah dan menjadi virus epidemik di negara kita. Sesungguhnya ,pemantauan ibu bapa tentang perlakuan anak-anak mereka semasa di luar rumah mahupun sekolah merupakan insiatif yang prakmatik bagi mengelakkan perlakuan liar dan ganas anak-anak.

Intihanya, terdapat pelbagai langkah yang boleh dipraktikkan oleh ibu bapa bagi mengelakkan anak-anak berkelakuan liar dan ganas. Kelakuan tersebut perlu perlu dikenkang dengan segera bagi melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi, berbudi pekerti dan memiliki minda kelas pertama. Hal ini sangat penting kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang Negara. Oleh itu, begitu peri vitalnya para ibu bapa berusaha bagi mempraktikkan langkah-langkah yang terbaik bagi mengelakkan anak-anak berkelakuan liar dan ganas.

Nur Syahzanan Binti Alwi
5ST1 2012

Sunday, February 19, 2012

ISU GEJALA SAMSENG DI SEKOLAH SEMAKIN LELUASA SEHINGGA MEMBIMBANGKAN BANYAK PIHAK. PADA PENDAPAT ANDA, APAKAH PUNCA BERLAKUNYA GEJALA SAMSENG INI?

Sedasarwarsa ini, isu gejala samseng di sekolah sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia. Berdasarkan rekod Polis Diraja Malaysia, peratus gejala samseng meningkat secara drastik dari semasa ke semasa sekali gus menyebabkan imej negara tercalar di persada dunia. Rekod polis telah menunjukkan ramai dalam kalangan pelajar yang cerdik pandai telah menjadi bagai pelanduk di cerang rimba akibat gejala buli yang semakin ganas. Dalam hal ini,apakah punca gejala samseng yang menjadi duri dalam daging institusi pendidikan di negara ini?

Punca perdana yang mendorong aktiviti gejala samseng ini adalah ramai dalam kalangan pelajar kurang mendapat kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa. Hal ini demikian kerana dengan kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa, seseorang itu akan menjadi lebih liar dan sukar dikawal oleh penjaganya. Kebiasaannya, pelajar samseng akan mempunyai sikap hedonisme dan bertindak mengikut nafsu. Lantaran itu, apabila nafsu mereka tidak dipenuhi, mereka akan melepaskan geram tersebut kepada seseorang. Hal ini jelas membuktikan bahawa mereka jarang menggunakan akal fikiran mereka yang waras dalam membuat sesuatu keputusan dan pertimbangan, persis kata orang tua-tua, akal itu menteri yang menasihati, hati itu ialah raja yang menentukan, nafsu ialah rasuah yang akan menggulingkan menteri dan raja itu. Gejala samseng ini berlaku apabila pelajar yang lemah dan muda daripada mereka menjadi sasaran utama bagi samseng yang ingin memuaskan nafsunya. Sebagai contoh, pembuli tingkatan empat yang tidak dapat merokok untuk seharian suntuk akan melepaskan perasaan yang terpendam terhadap mangsa yang berada di tingkatan dua iaitu pelajar yang lebih muda daripadanya. Jika ibu bapa memberi perhatian dan kasih sayang yang secukupnya terhadap anak mereka, maka gejala buli ini akan berkurangan dan mungkin akan menemui titik noktahnya. Jelaslah bahawa, isu gejala samseng di dada akhbar dapat dikurangkan apabila ibu bapa memberi perhatian dan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak mereka.

Dalam pada itu, pelajar kurang mendapat didikan agama dan moral secukupnya merupakan pencetus gejala samseng di sekolah. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahawa Islam merupakan agama yang syumul justeru Islam menyeru umat mansia melakukan kebaikan dan melarang umat manusia melakukan kejahatan. Bertitik tolak daripada kenyataan tersebut, pelajar yang kurang didikan agama dan moral sudah pasti tidak tahu membezakan antara buruk dan baik. Selain itu,mereka juga tidak mempunyai misi hidup seperti kapal yang berlayar tanpa haluan. Sehubungan dengan itu, mereka sering melakukan sesuatu perkara tanpa memikirkan impaknya pada kemudian hari. Tambahan pula,umur mereka yang setahun jagung itu menyebabkan mereka tidak pernah terlintas yang masa depan mereka semakin kabur apabila mereka menjadi seorang samseng. Tamsilnya, seorang pelajar yang bergelar samseng di sekolah mungkin tidak dapat melanjutkan pelajaran mereka ke menara gading sebaliknya menghabiskan hidup dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Seandainya pelajar mendapat didikan ilmu agama dan moral yang mustaid, sudah pasti gejala samseng dapat dikekang dengan mudah. Tegasnya, pelajar yang kurang didikan agama dan moral mudah terdorong menjadi seorang samseng yang seterusnya menjadi barah kepada masyarakat.

Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor gejala samseng leluasa dalam kalangan pelajar di sekolah. Hal ini terjadi demikian kerana rakan sebaya akan mempengaruhi pertumbuhan sosial seseorang pelajar. Secara psikologi, gerak gerik dan perlakuan pelajar yang negatif lebih kuat pengaruhnya ke atas pelajar yang berkawan dan rapat dengannya. Pelajar yang menyimpang tingkah lakunya akan mencuba untuk mempengaruhi kawan-kawannya yang untuk menyertai tindakannya yang negatif itu. Di sebuah sekolah, pelajar bebas bergaul antara satu sama lain tanpa memikirkan bangsa,latar belakang dan kaum yang berbeza-beza yang dihimpunkan di dalam satu institusi pendidikan yang sama. Oleh itu, pelajar yang menjadi samseng itu dianggap sebagai nila setitik yang merosakkan susu sebelanga. Sebagai contoh, pelajar yang menjadi samseng akan menyebabkan prestasi sekolah itu menurun dan pada masa yang sama menjejaskan nama baik sekolah itu kesuluruhannya. Sekiranya pelajar menjauhi gejala samseng ,prestasi sesebuah sekolah akan terpelihara. Sudah terang lagi bersuluh, gejala samseng di sekolah dapat diatasi jika seseorang pelajar itu memilih rakan sebaya yang cenderung ke arah kelakuan positif .

Di samping itu,media massa merupakan penyumbang utama kepada gejala samseng dalam kalangan belia di bangku sekolah.Program-program televisyen khasnya, lebih mementingkan hiburan daripada menyebarkan maklumat yang bermanfaat. Tayangan-tayangan filem Barat dan Hindustan contohnya, telah menolak unsur-unsur ketimuran yang sebati dalam jiwa remaja terutama pelajar sekolah. Adegan-adegan lucah telah menjadi halwa mata yang menjadi keutamaan bagi mereka. Jadi, apabila filem tersebut dipertontonkan, sudah tentu golongan remaja amnya, akan meniru gaya dan aksi artis pujaan mereka. Natijahnya wujudlah budaya ‘punk’, bertindik di telinga kiri bagi lelaki, seks bebas, dan lebih dahsyat lagi gejala samseng yang semakin leluasa. Secara tidak langsung, aktiviti ini mencetus kemelut jati diri bagi remaja yang sedang mencari identiti diri seterusnya terlibat dalam gejala hedonisme ini.Seandainya, media massa menapis kandungan filem tersebut,kemungkinan peratus pelajar yang terjerumus dalam gejala samseng dapat dikurangkan.Pendek kata, media massa juga merupakan faktor utama gejala samseng semakin leluasa di sekolah.

Jika ditinjau dari aspek pendidikan pula, terdapat banyak ruang kosong yang harus dipenuhi bagi mengatasi gejala samseng di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana sistem pendidikan di Malaysia lebih banyak menekankan kecemerlangan akademik berbanding sahsiah.Pelajar sering di ajar cara untuk menjawab soalan bagi menghadapi peperiksaan berbanding cara untuk menjadi insan yang bersahsiah demi menjalani kehidupan yang sebenar. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Kementerian Pendidikan Malaysia sering menguji pelajar dari aspek pendidikan seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR),Penilaian Menengah Rendah(PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) berbanding sahsiah yang hanya diajar melalui subjek Sivik dan Kewarganegaraan.Berdasarkan sejarah,tamadun yang berjaya ialah masyarakat yang mempunyai adab dan sahsiah yang tinggi .Jika kerajaan memberikan penekanan sedikit terhadap pendidikan sahsiah pelajar, maka sudah pasti gejala samseng di sekolah akan berkurangan.Sesungguhnya, kerajaan harus menggubal satu sistem pendidikan negara yang lebih mementingkan sahsiah bagi mengatasi gejala samseng di sekolah.

Tuntasnya, isu gejala samseng di sekolah tidak seharusnya dibiarkan terus merebak. Semua pihak seharusnya bersinergi mengatasi gejala samseng ini yang sudah pastinya banyak memberi onar kepada banyak pihak. Ibu bapa memainkan peranan peri vital kerana mereka merupakan ihsan yang paling rapat dengan para remaja. Aforisme pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara menunjukkan betapa pentingnya remaja kepada negara. Oleh sebab itu, generasi sekarang yang sudah tersasar dari landasan yang benar perlu ditarik balik untuk kembali ke pangkal jalan agar negara kita mampu melahirkan generasi minda kelas pertama yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik malahan juga cemerlang dalam bidang akademik.

Disediakan oleh: Mohd Saifullah B. Mohd Salman
5ST1 2012