pengunjung

Sunday, September 6, 2015

KEBAIKAN KEDATANGAN PEKERJA ASING KEPADA NEGARA MALAYSIAKEBAIKAN KEDATANGAN PEKERJA ASING KEPADA NEGARA  MALAYSIA

Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Perumpamaan terbabit amat sinonim dengan senario kebanjiran pekerja asing di negara kita pada era cetusan idea ini. Memang tidak dapat dinafikan, kepesatan perkembangan ekonomi dan kekukuhan politik di negara kita telah berjaya membuka mata para pekerja asing sehingga telah mendorong mereka untuk berhijrah ke sini kerana bak kata pepatah, ada gula adalah semut. Kedatangan golongan ini yang bertali arus tidak dapat dinafikan telah membawa perubahan kepada kemajuan negara Malaysia. Bertepatan dengan hasrat Wawasan 2020 cetusan idea Tun. Dr. Mahathir Mohamed yang ingin menjadikan negara Malaysia mampu berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan negara-negara maju lain, pekerja asing telah berupaya menjadi salah satu medium bagi menjayakan hasrat itu. Persoalannya, apakah kebaikan kedatangan pekerja asing kepada negara kita, Malaysia?

Mari kita mulakan perbincangan kita terhadap kepentingan pekerja asing dalam aspek pengukuhan ekonomi negara. Pekerja asing berkemahiran tinggi seperti jurutera, arkitek, pensyarah, dan sebagainya amat diperlukan bagi meningkatkan pembangunan ekonomi negara kerana mereka mampu untuk berkongsi idea dan memberi tunjuk ajar kepada rakyat Malaysia. Sebagai contoh, jurutera automobil yang diimport dari Jepun pada suatu ketika dahulu telah memberi  kemahiran baharu kepada rakyat Malaysia sehingga tercipta kereta pertama negara iaitu Proton Saga pada tahun 1985. Selain itu, kepakaran pekerja asing dalam bidang profesional juga terjamin dan berupaya meningkatkan kualiti produktiviti negara sekali gus dapat mengukuhkan ekonomi Malaysia. Jadi, tidak hairanlah sekiranya negara maju seperti Amerika Syarikat telah menggaji sebanyak 14 juta orang pekerja asing dengan purata kebanyakannya berkhidmat sebagai tenaga professional bagi membolehkan peningkatan dalam ekonomi serta penghasilan teknologi  di negara tersebut. Kedatangan pemegang Visa H-2B ini telah membantu menampung masalah kekurangan tenaga kerja terutamanya dalam sektor pembinaan dan pembuatan ekoran sikap belia Malaysia yang terlalu memilih dalam isu pekerjaan. Sikap pekerja asing yang tidak memilih dalam pekerjaan amat sinonim dengan peribahasa asal berinsang ikanlah dan sepatutnya dicontohi oleh rakyat Malaysia. Pekerja asing dalam sektor- sektor tersebut juga telah meningkatkan kecerunan graf produktiviti negara sekali gus memperkukuh ekonomi Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia kelima iaitu Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pernah menegaskan bahawa Malaysia perlu mengurangkan bilangan pekerja asing namun bimbang tindakan sedemikian akan memberi impak negatif kepada industri yang bergantung dengan khidmat pekerja asing. Situasi ini jelas menggambarkan bahawa negara kita masih memerlukan keringat tenaga kerja asing dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi negara bagi membolehkan Malaysia bersaing dengan negara-negara maju dan merealisasikan Wawasan 2020. Jelaslah, kedatangan pekerja asing  sama ada profesional mahupun kurang berkemahiran masing-masing mampu untuk memperkukuh ekonomi Malaysia melalui khidmat yang mereka salurkan.

Lensa perbincangan kita dialihkan pula kepada skop memacu pembangunan negara ke arah mewujudkan sebuah negara maju.Sebagaimana yang kita ketahui,Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap.Kemasukan buruh-buruh asing inilah yang menyebabkan negara kita dapat membangun dengan pesatnya seperti sekarang,serentak mengikut aliran kemajuan negara-negara  luar .Hal ini dikatakan demikian kerana,mereka memang mahir dalam melakukan pekerjaan yang berat seperti membina bangunan dan jalan raya.Selain itu,mereka juga  mampu menjadi amah yang baik seperti melakukan kerja-kerja rumah, menjaga anak-anak majikannya dan lain-lain. Oleh sebab itu,perubahan menyeluruh yang sistematik sentiasa berlaku di Malaysia khususnya dalam pembangunan infrastruktur,dan prasarana yang perlu dibangun dalam masa yang singkat. Jadi,dalam usaha untuk mencapai misi tersebut,keperluan tenaga buruh amat diperlukan bagi mempercepat arus pertumbuhan pembangunan negara. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sesetengah rakyat Malaysia tidak suka melakukan kerja buruh yang memerlukan kudrat yang tinggi. Walaupun sikap yang diamalkan oleh rakyat kita ini selaras dengan ciri-ciri negara maju yang lain namun Malaysia akan mengalami kekurangan tenaga buruh tempatan untuk memajukan pembangunan tersebut dan secara tidak langsung menyebabkan negara kita memerlukan tenaga buruh dari luar seperti Vietnam,Myanmar,India dan Indonesia.Tegasnya,dengan adanya pekerja asing yang  bekerja sebagai buruh ini,maka proses pembangunan negara akan berlangsung dengan cepat.

Dalam pada itu, pemahaman kita diteruskan pula dengan skop kebanjiran pekerja asing di Malaysia dapat mevariasikan budaya dan adat resam yang menarik. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Malaysia terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum dan mempunyai pelbagai jenis budaya serta adat resam masing-masing. Kedatangan pekerja asing dalam berkongsi budaya mereka mampu mempelbagaikan lagi budaya di Malaysia melalui cara pemakaian, makanan, cara berkomunikasi sesama masyarakat dan lain-lain. Sebagai contoh, seorang pekerja warganegara Jepun bekerja di Malaysia. Secara tidak langsung, pekerja tersebut akan berkongsi dengan rakan-rakan sekerjanya mengenai budaya dan adat resam yang diamalkan di negaranya, contohnya, adab ketika bertemu dengan rakan. Masyarakat Jepun akan memberi tunduk hormat satu sama lain dan berbicara dengan sopan santun. Masyarakat Jepun juga mempunyai identiti mereka tersendiri dalam aspek pemakaian, iaitu mereka memakai kimono bagi perempuan. Budaya ini amat bagus untuk diimplementasikan di negara bagi mewujudkan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai murni yang tinggi dan dipandang mulia oleh masyarakat luar negara, bersesuaian dengan kata-kata Albert Einstein yang mengatakan bahawa setiap aksi akan menyebabkan tindak balas. Memang benar bahawa ada sesetengah pekerja asing membawa budaya kuning mereka dengan sengaja bertujuan untuk mempengaruhi minda masyarakat Malaysia dengan pemikiran sekular mereka. Namun, sebagai masyarakat yang matang, kita mestilah bijak membezakan antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk, bak peribahasa buang yang keruh, ambil yang jernih. Masyarakat Malaysia boleh mempelajari  perbezaan budaya dan sistem sosial masyarakat  negara lain seterusnya memahami sensitiviti mereka agar dapat bertoleransi, bekerjasama dan saling menghormati. Pendek kata, kebanjiran pekerja asing telah memberikan kesan positif dalam mevariasikan budaya dan adat resam dalam negara kita, iaitu Malaysia.

Ayuh kita selongkar perbincangan kita dengan lebih mendalam di bawah kata kunci pertukaran teknologi-teknologi moden. Kedatangan pekerja asing terutamanya tenaga buruh mahir dan separuh mahir ke Malaysia membolehkan negara kita mempelajari dan memperoleh teknologi-teknologi baru melalui program usahasama yang dilakukan oleh pihak kerajaan atau organisasi bukan kerajaan dengan negara-negara maju. Kebiasaannya, tenaga buruh mahir seperti pakar ekonomi dan pakar runding yang sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi-teknologi moden yang pantas berkembang maju seperti belut diketil ekor sudah pasti akan mengesyorkan negara Malaysia untuk mendapatkan teknologi moden itu juga bagi melancarkan urusan-urusan pekerjaan. Sebagai contoh, memikirkan tentang penduduknya yang berhijrah ke negara Malaysia, negara Jepun telah memberikan sumbangan dari segi penggunaan robot untuk industri pembuatan dan tenaga pakar dalam bidang perindustrian dan automotif kepada negara Malaysia, melalui program usahasama Jepun-Malaysia berdasarkan pelancaran Inovasi Kerajaan pada tahun 2011. Impaknya, negara kita dapat mengeluarkan kenderaan-kenderaan sendiri seperti Proton Waja, Proton Wira, Perodua dan lain-lain lagi secara lebih produktif berbekalkan manfaat daripada kemasukan pekerja asing ke Malaysia. Pepatah Melayu ada menyebut sambil menyelam minum air, satu dasar dua objektif. Nyatalah, antara implikasi positif kemasukan pekerja asing ke Malaysia adalah akan dapat memperoleh teknologi-teknologi moden daripada negara asal pekerja asing yang berhijrah ke Malaysia.
Fokus perbincangan kita diteruskan pula dengan skop kebaikan kehadiran pekerja asing dalam aspek pelancongan di negara Malaysia. Tidak dapat dinafikan bahawa kehadiran pekerja asing telah menyumbangkan banyak pembangunan dalam pelbagai sektor di negara kita termasuklah sektor pelancongan. Hal ini dikatakan demikian kerana para pekerja asing ini boleh dikatakan sebagai agen pelancongan di negara kita. Semasa mereka menetap di Malaysia dalam tempoh tertentu, mereka telah dapat mengenali negara kita dengan lebih mendalam kerana sambil menyelam sambil minum air. Mereka telah mengenali destinasi-destinasi pelancongan yang menarik di negara kita dan berupaya untuk menarik minat pelancong dari luar negara . Selain itu, kebersihan negara kita yang boleh dikatakan memuaskan hati kerana rakyat di negara kita amat mementingkan kebersihan . Hal ini amat bersesuaian dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Budi bahasa budaya kita . Sikap masyarakat Malaysia yang baik hati dan berbudi bahasa juga telah menyebabkan pekerja-pekerja asing menyukai negara kita . Apabila mereka pulang ke tanah air mereka, mereka pasti akan menceritakan segala pengalaman mereka semasa berada di Malaysia kepada saudara mara atau rakan-rakan di negara mereka. Keindahan negara kita juga pasti akan diceritakan oleh mereka secara tidak langsung kepada saudara mara ataupun rakan-rakan mereka. Oleh hal yang demikian, saudara mara atau rakan mereka yang tidak pernah menjejaki bumi Malaysia pasti akan mempunyai keinginan untuk datang dan melihat keindahan negara kita dengan mata sendiri untuk memastikan bahawa berita yang disampaikan itu bukannya indah khabar dari rupa .Jika seorang pekerja asing mampu menarik dua atau tiga orang saudara mara mereka untuk melancong ke negara kita, bagaimana pula jika jutaan orang pekerja asing? Tegasnya, kehadiran pekerja asing akan memberikan implikasi yang besar terhadap sektor pelancongan di negara kita . 

Kesimpulannya,sudah terang lagi bersuluh bahawa kedatangan pekerja asing dari pelbagai negara seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, dan Thailand telah mendatangkan kesan-kesan positif dari segi ekonomi dan sosial.Walau bagaimanapun, pihak kerajaan tidak boleh memandang remeh terhadap kedatangan mereka ke negara ini.Namun, jika ada yang beranggapan bahawa menghantar semula pekerja asing ke negara mereka suatu tindakan yang amat baik,mereka harus berfikir dua kali.Memetik daripada sebuah artikel yang ditulis oleh Ahmad Kamil Mohamed, menyatakan bahawa kerajaan akan mengalami kerugian jika cara di atas dilaksanakan.Jadi,sebelum kudis menjadi tokak,pihak berkuasa khususnya jabatan imigresen dan pihak polis perlu menguatkuasakan undang-undang sebagai amaran kepada pekerja asing supaya mereka tidak melanggar undang-undang negara Malaysia ini.Sesungguhnya,peribahasa bukit sama didaki,lurah sama dituruni wajar diamalkan oleh semua pihak waima pihak kerajaan,majikan mahupun rakyat negara ini untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan negara Malaysia daripada dicemari oleh masalah yang akan ditimbulkan oleh pekerja asing.

Karangan daripada perbincangan pelajar 5st1 2014

Ulasan guru:-
a)  Idea relevan dengan tugasan.
b)  Pengolahan idea matang, berkembang dengan baik, dan berkesan. Pelajar mempunyai
     pengetahuan yang luas.
c)  Bahasa anda baik, dengan binaan ayat yang bervariasi .
d)  Ejaan dan tanda baca baik dan berkesan.
e)  Pemerengganan anda sesuai dan kepanjangan seimbang.*********

3 comments:

 1. Nk tnye mcm mane nk bidas if pihak pembangkang menyatakan tentang isu warga asing mengakibatkan tercetusnya gejala sosial di Malaysia??
  Please i want it ASAP..TQVM

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 2. Trima kash. screenshot untk buat revision ..

  ReplyDelete